Nadzwyczajne walne zebranie klubu

Na wniosek Zarządu KS AZS AJP Gorzów Wlkp. zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu.

 

13 marca 2018 roku o godz. 15:00,

drugi termin godzina 15:15

sala konferencyjna KS AZS AJP

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór komisji uchwał i wniosków

5. Zgłoszenie i przyjęcie zmian w statucie KS AZS AJP Gorzów Wlkp.

6. Wolne wnioski

Joomla Extensions