Walne Zebranie sprawozdawcze

Walne Zebranie sprawozdawcze

25 września 2018 (wtorek) o godz. 15.00,
drugi termin godz. 15.15

Sala konferencyjna KS AZS AJP

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 5

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności klubu KS AZS AJP w roku w celu udzielenia absolutorium zarządowi.

- sprawozdanie prezesa klubu

- opinia komisji rewizyjnej

- sprawozdanie sądu koleżeńskiego

- sprawozdanie trenera koszykówki (uchwała)

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

Joomla Extensions