Nowi członkowie zarządu: Andrzej Dzierliński oraz Roman Sondej Nowi członkowie zarządu: Andrzej Dzierliński oraz Roman Sondej fot. Radosław Łogusz

W czwartkowe popołudnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KS AZS PWSZ Gorzów. Najważniejszymi decyzjami są zmiany w Zarządzie Klubu oraz Sądzie Koleżeńskim.

Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdań prezesa Janusza Woźnego, trenera Dariusza Maciejewskiego oraz przewodniczącej komisji rewizyjnej, Heleny Rutkowskiej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez zgromadzonych członków KS AZS PWSZ. Również absolutorium dla Zarządu Klubu przegłosowane zostało jednomyślnie.

Jednak najważniejsze podczas dzisiejszego spotkanie było przegłosowanie zmian w statucie stowarzyszenia, które mają ułatwić prace klubu oraz zmiany w Zarządzie Klubu i Sądzie Koleżeńskim. Z pracy we władzach klubu zrezygnowali Arkadiusz Marcinkiewicz oraz Henryk Gruszczyński. Na ich miejsce powołano: Romana Sondeja, Radosława Wróblewskiego oraz Andrzeja Dzierlińskiego, który od poniedziałku 15 kwietnia będzie pełnił dodatkowo funkcję dyrektora klubu. Ustępujący z Zarządu Klubu Henryk Gruszczyński wzmocnił natomiast skład Sądu Koleżeńskiego.

Designed with by jakubskowronski.com