fot. Piotr Kaczmarek fot. Piotr Kaczmarek

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 02.06.2020 godz. 15.00,  drugi termin godz. 15.15 w sali konferencyjna KS AZS AJP, ul. Chopina 52 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 Porządek obrad

1.  Otwarcie obrad

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.

4. Powołanie komisji mandatowo – skrutacyjnej

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.

7. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.

8. Wybór władz KS AZS AJP   (zgłaszanie kandydatów, forma głosowania)  (Zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński)

9. Ogłoszenie wyników wyborów

10. Sprawy różne - dyskusja       

Designed with by jakubskowronski.com