Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i
zasady obowiązujące przedstawicieli mediów w sezonie 2020/2021

 

1) Akredytacja jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie. O utracie akredytacji należy natychmiast poinformować klub za pośrednictwem media managera.

 

2) Akredytacja dotyczy wszystkich spotkań w sezonie 2020/2021, których organizatorem jest PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

3) Akredytację należy okazywać ochronie w okolicach parkietu. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów.

 

4) Akredytacja nie upoważnia do wejścia na parkiet zarówno przed, jak i po spotkaniu.

 

5) Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania aktualnego herbu Klubu, bieżących zdjęć zawodników,  sztabu szkoleniowego oraz używania pełnej nazwy klubu PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

6) Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu. Stanowczo zakazane jest:

 1. Ingerowanie w zachowanie zawodników, trenerów i sędziów.
 2. Zmuszanie zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi poza konferencją prasową lub w przypadku odmowy odpowiedzi.
 3. Wchodzenie do szatni zespołów lub sędziów.
 4. Głośne komentowanie zachowań lub wypowiedzi zawodników, trenerów lub sędziów.
 5. Zbieranie autografów i pozowanie do zdjęć z zawodnikami lub trenerami. 
 6. Używanie dyktafonów i kamer poza konferencja prasową bez zgody nagrywanych osób.
 7. Kibicowanie zespołom, oklaskiwanie akcji lub wyrażanie emocji podczas lub po meczu, o charakterze odbiegającym od elementów wykonywanej pracy dziennikarskiej.
 8. Noszenia koszulek, szalików lub innych elementów identyfikacji z klubami.

7)  Przedstawiciel mediów podporządkuje się do wytycznych PZKosz, EBLK oraz klubu dotyczących przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych. Każda z osób ma obowiązek założenia maski lub przyłbicy najpóźniej w momencie wejścia do hali oraz dezynfekcji rąk  Przed wejściem zostanie zmierzona temperatura, na co każda z osób wyraża zgodę. W czasie poruszania się po hali obowiązkowo trzeba mieć założoną maseczkę lub przyłbice. Po zajęciu miejsca można ją zdjąć, jednak rekomendujemy, aby maseczka lub przyłbica była założona w czasie całego trwania wydarzenia. 

 

8) Po zakończeniu meczu przedstawiciele mediów opuszczają halę. Zgodnie z zaleceniami PZKosz pomeczowe konferencje prasowe będą odbywały się bez czynnego udziału dziennikarzy i fotoreporterów. Przedstawiciele mediów mogą jednak w niej uczestniczyć zdalnie według następującego schematu:

 1. osoby zainteresowane zdalnym uczestnictwem w konferencjach prasowych proszone są o przesłanie pytań do media managera klubu na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej 10 minut po zakończeniu spotkania.
 2. pytania powinny być przesłane według podanego schematu: imię i nazwisko, redakcja, informacja do kogo jest kierowane dane pytanie; treść pytań. Prosimy nie przesyłać więcej niż trzech pytań. Jeżeli przedstawiciel mediów pragnie zadać więcej pytań któremuś z uczestników konferencji lub konkretnej osobie, proszony jest o kontakt prywatny z media managerem drużyny.
 3. media manager zastrzega sobie możliwość wyboru pytań bez podania przyczyny.
 4. przebieg konferencji prasowej zostanie udostępniony za pośrednictwem kanału YouTube AZS AJP Gorzów Wielkopolski najpóźniej do dwóch godzin po zakończeniu spotkania. Wypowiedzi zostaną też opublikowane na stronie internetowej www.azsajpgorzow.pl

9) Dziennikarze nie mogą przeprowadzać indywidualnych wywiadów z zawodnikami, sztabem szkoleniowym lub innymi pracownikami klubu przed i po spotkaniu. Pytania należy przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustalić formę wywiadu.

 

10) Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w trakcie spotkań MEDIA i FOTO mają zakaz poruszania się po parkiecie. Dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć i rejestracja zapisu video zgodnie z posiadanymi prawami, tylko z trybuny media z zachowaniem dystansu społecznego. 

 

11) KS AZS AJP Gorzów udostępni bezpłatnie wszystkim zainteresowanym redakcją zdjęcia z spotkań EBLK i EuroCup Women. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.azsajpgorzow.pl będą stanowiły materiał prasowy do wykorzystania przez przedstawicieli mediów w formie, jaka zostaje udostępniona z zachowaniem podpisu (fot. autor/www.azsajpgorzow.pl) 

 

12) Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunie prasowej i innych dostępnych dla mediów miejscach.

 

13) Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

 

14) Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna i regulamin pracy mediów w trakcie sezonu 2020/2021 może być aktualizowany w oparciu o zalecenia i wytyczne m.in Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy PZKosz.

Designed with by jakubskowronski.com