Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i
zasady obowiązujące przedstawicieli mediów w sezonie 2021/2022

 

1) Akredytacja jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie. O utracie akredytacji należy natychmiast poinformować klub za pośrednictwem media managera.

 

2) Akredytacja dotyczy wszystkich spotkań w sezonie 2021/2022, których organizatorem jest PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

3) Akredytację należy okazywać ochronie w okolicach parkietu. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów.

 

4) Akredytacja nie upoważnia do wejścia na parkiet zarówno przed, jak i po spotkaniu.

 

5) Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania aktualnego herbu Klubu, bieżących zdjęć zawodników,  sztabu szkoleniowego oraz używania pełnej nazwy klubu PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

6) Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu. Stanowczo zakazane jest:

  1. Ingerowanie w zachowanie zawodników, trenerów i sędziów.
  2. Zmuszanie zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi poza konferencją prasową lub w przypadku odmowy odpowiedzi.
  3. Wchodzenie do szatni zespołów lub sędziów.
  4. Głośne komentowanie zachowań lub wypowiedzi zawodników, trenerów lub sędziów.
  5. Zbieranie autografów i pozowanie do zdjęć z zawodnikami lub trenerami. 
  6. Używanie dyktafonów i kamer poza konferencja prasową bez zgody nagrywanych osób.
  7. Kibicowanie zespołom, oklaskiwanie akcji lub wyrażanie emocji podczas lub po meczu, o charakterze odbiegającym od elementów wykonywanej pracy dziennikarskiej.
  8. Noszenia koszulek, szalików lub innych elementów identyfikacji z klubami.

7)  Przedstawiciel mediów podporządkuje się do wytycznych PZKosz, EBLK oraz klubu dotyczących przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych. 

 

8) Podczas wejścia na halę i przemieszczania się po obiekcie, obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych lub innych elementów zasłaniających usta i nos. W maksymalnie możliwym zakresie należy zachować dystans społeczny i unikać osobistego kontaktu z innymi osobami.

 

9) Liczba fotografów na meczu jest ograniczona (maks. 8 plus fotograf klubowy – zgodnie z wytycznymi FIBA). Fotografowie zajmują miejsca za koszem, maksymalnie cztery osoby po każdej stronie kosza. Limit fotografów obowiązuje również kamerzystów

 

10) Dozwolone jest poruszanie się po obiekcie w bezpiecznej odległości od zawodniczek oraz sztabu szkoleniowego, jednak obowiązuje całkowity zakaz wejścia na parkiet (zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu). 

 

11) KS AZS AJP Gorzów udostępni bezpłatnie wszystkim zainteresowanym redakcją zdjęcia z spotkań EBLK i EuroCup Women. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.azsajpgorzow.pl będą stanowiły materiał prasowy do wykorzystania przez przedstawicieli mediów w formie, jaka zostaje udostępniona z zachowaniem podpisu (fot. autor/www.azsajpgorzow.pl) 

 

12) Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunie prasowej i innych dostępnych dla mediów miejscach.

 

13) Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

 

14) Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna i regulamin pracy mediów w trakcie sezonu 2021/2022 może być aktualizowany w oparciu o zalecenia i wytyczne m.in Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy PZKosz.

Designed with by jakubskowronski.com