Regulamin imprezy masowej odbywającej się w Hali Sportowej Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52
w trakcie spotkań Energa Basket Ligi Kobiet.

w okresie od września 2019. do maja.2020 r.

 

Hala Sportowa jest obiektem dydaktyczno - sportowym uczelni administrowanym przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

1.Podczas organizowanych przez KS AZS AJP w Gorzowie Wielkopolskim imprez sportowych prawo wstępu mają osoby: posiadając bilet wstępu na imprezę, karnet lub zaproszenie wystawione przez organizatora, oraz przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

 

2.Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 

3.Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych
i organizatorów.

 

4.Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe i organizatorzy.

 

5.Zabrania się wnoszenia na teren hali napojów i jedzenia

 

6.Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.

 

7.Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy.

 

8.W przypadku zakwestionowania przedmiotów przez służbę porządkową i informacyjną, przy wnoszeniu ich na teren imprezy masowej będą odbierane i przekazywane za pokwitowaniem do depozytu.

 

9.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

10.Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych i organizatorów.

 

11. Ponadto zakazuje się:

  1. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

  2. rzucania wszelkimi przedmiotami,

  3. sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

12.Osoby nieprzestrzegające postanowień powyższego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służby porządkowej i organizatorów popełniają przestępstwo lub wykroczenie i zostaną przekazane Policji w celu wszczęcia postępowania karnego.

 

13.W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

 

14.Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom imprezy [Hala Sportowa - wejście główne i portiernia]

 

 

gorzow ajp enea foxy prosupport Kariera na Plus gbs gorzow budnex covers KDF Podatki woinski-spa berg-solutions biernat-transport

Designed with by jakubskowronski.com