Walne Zebranie Sprawozdawcze KS AZS AJP Gorzów

Walne Zebranie Sprawozdawcze KS AZS AJP Gorzów odbędzie się 4 sierpnia 2021 (środa) o godz. 15.00.

Drugi termin 4 sierpnia 2021 (środa) to godz. 15.15.
Miejsce - sala konferencyjna KS AZS AJP, ul. Chopina 52 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego Walnego zebrania.
3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7.Sprawozdanie z działalności klubu KS AZS AJP w roku 2020 w celu udzielenia absolutorium zarządowi.
A) sprawozdanie prezesa klubu
B) opinia komisji rewizyjnej
C) sprawozdanie sądu koleżeńskiego
D) sprawozdanie trenera koszykówki
8. propozycja dokonania zmian w statucie
9. Zatwierdzenie zmian w statucie (Uchwała)
10. Wolne wnioski
11.Zamknięcie walnego zebrania

Designed with by jakubskowronski.com